Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni Kolegialny Ośrodek Planowania Kariery - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni