Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni