Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni Szkoła policealna: - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni